Lyssna Insia

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

I Dorotea tätort finns varningssystemet VMA. Den är till för att göra allmänheten uppmärksam i händelse av gasutsläpp, större brand eller annan omfattande olycka.

När varningssignalen ljuder

  • Gå inomhus
  • Stäng dörrar, fönster och ventilation
  • Sätt på radion, P4 Radio Väst, och lyssna för vidare information
  • Följ händelseutvecklingen under länken Krissituation

Varningssignalerna

  • Viktigt meddelande ljuder i 7 sekunder - 14 sekunder uppehåll - 7 sekunder signal - 14 sekunder uppehåll- och så vidare, under minst två minuter.
  • Faran över innebär en 30-40 sekunder lång signal.
  • Systemet provas klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Varningssystemet innebär att det finns möjlighet att larma hela kommunen samtidigt eller genom selektering vissa delar.
Uppdaterad den 12 mars 2020

Mer information

DinSäkerhet.se är en webbplats om risker och säkerhet och riktar sig till dig som privatperson.

DinSäkerhet.se

Svenska Röda korset ger ytterligare råd och tillhandahåller utbildningar i första hjälpen samt utbildningar i kris- och medmänskligt stöd - ring 0521-27 78 66.

Svenska Röda korset

Räddningstjänsten

Räddningschef
Lars Rydstedt
Telefon: 0942 - 141 64
lars.rydstedt@dorotea.se