Lyssna Insia

Öppna data från Kolada

 

 
Uppdaterad den 16 januari 2017

Mer information

Vad är Öppna data för något?
Öppna data är information från offentliga organisationer som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och distribuera utan andra förbehåll än källangivelse och vidarelicensiering.

Läs mer fakta om Öppna data på skl.se

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada
I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Med över 3000 nyckeltal får Du underlag för analyser och jämförelser.

Läs om Jämföraren på kolada.se