Lyssna Insia

Saemie vätnoe - Sameslöjd

Många samer har stark anknytning till slöjden, den har ett starkt symbolvärde för den samiska identiteten, livsstilen och levnadssättet. Samisk slöjd kännetecknas som ett konstverk i tenn, pärlor, kläde, renskinn, horn och trä. Slöjdtraditionerna går i arv från generation till generation.

Samerna har genom alla tider sytt sina egna kläder och tillverkat sina redskap. De har skapats utifrån de material som funnits att tillgå samt för de behov det samiska levnadssättet krävde. Materialet hämtades från naturen och renen; skinn, renhorn, rötter, björknäver, vrilar med mera. Samerna har tillverkat de bruksföremål som de har behövt såsom knivar, förvaringskärl, ackjor, kåsor, skidor, kläder. Under nomadtiden, när de samiska familjerna flyttade med sina renar fanns det inte plats för saker man inte behövde. Allt man förde med sig fyllde en funktion och föremålens former var anpassade till nomadlivet.

Förvaringskärl är exempel på bruksföremål som användes i hushållet som tillverkades ofta av björkvrilar. Kniven var och är ett av de viktigaste redskapen i den samiska vardagen, den används till det mesta, i rengärdet såsom i hemmet. I dag har kniven blivit ett dyrbart konsthantverk än ett praktiskt bruksföremål, speciellt om den har tillverkats av de skickligaste samiska slöjdarna.

Den samiska dräkten kallas för kolt. Koltens utseende varierar beroende på vilket område i Saepmie man kommer ifrån, kolten och dess tillbehör är också samiskt hantverk.

Slöjdens betydelse och behov har dock förändrats i det samiska samhället allt eftersom förändringar skett i övriga samhället.

Uppdaterad den 14 april 2021

Vielie saernieh - Mer information

Samiskt informationscentrum

Sameslöjdstiftelsen

Saemien reeremedajve - Samiskt förvaltningsområde

Saemien Iktedäjja - Samisk Samordnare
Sanna-Lisa Streuka

Telefovne/Telefon:
0942 - 141 71

E-påste/E-post: sanna-lisa.streuka@dorotea.se