Språk- och kulturinventering

Dorotea kommun/Kraapohken Tjïelte genomför en språk- och kulturinventering. Syftet med enkäten är att inventera vilka nationella minoriteter, språkkompetenser och vilka behov som finns i kommunen. Ni som tillhör någon av de nationella minoriteterna – fyll i enkäten direkt här på webbplatsen!

Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS  2009:724) i kraft. Den ska skydda och främja Sveriges nationella minoriteter; samer, tornedalingar, sverigefinnar, judar och romer.

Samiska, meänkieli och finska har ett förstärkt skydd inom vissa geografiska förvaltningsområden. Dorotea kommun/Kraapohken Tjïelte ingår i förvaltningsområdet för samiska och har ett särskilt ansvar för det samiska språket och den samiska kulturen.

Lagen innebär bland annat att kommunen ska

  • informera om lagen
  • ge inflytande till och samråda med företrädare för minoriteterna
  • skydda/främja alla minoriteters språk och kultur, särskilt med fokus på barn
  • ge service och erbjuda myndighetskontakt på samiska vid efterfrågan och på övriga minoritetsspråk om det finns språkkunnig personal
  • erbjuda förskola och äldreomsorg på samiska vid efterfrågan

Inventeringen är såklart frivillig, men ditt svar är värdefullt. Det hjälper kommunen att leva upp till lagen och förverkliga dina rättigheter.

Klicka här för att komma till enkäten.

Tack för din medverkan!

Uppdaterad den 12 oktober 2017

Saemien reeremedajve - Samiskt förvaltningsområde

Saemien Iktedäjja - Samisk Samordnare
Sanna-Lisa Streuka

Telefovne/Telefon:
0942 - 141 71

E-påste/E-post: sanna-lisa.streuka@dorotea.se