Lyssna Insia

Din rätt till vård och omsorg

Din rätt till vård och omsorg – En vägvisare för äldre, skriften vänder sig till dig som är äldre, men även till dig som är anhörig.

Skriften beskriver det stöd du kan få enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Skriften är tänkt att användas som en uppslagsbok när de som äldre söker hjälp från socialtjänsten och hälso- och sjukvårdslagen. Här beskrivs olika insatser som hemtjänst, särskilt boende, trygghetslarm, färdtjänst. Skriften är översatt till sydsamiska, lulesamiska, nordsamiska, finska, meänkieli, romani arli, kale, kalderas, lovari och resanderomani samt till jiddisch. 

Länk till Din rätt till vård och omsorg på svenska

Länk till Din rätt till vård och omsorg på sydsamiska

Länk till Din rätt till vård och omsorg på lulesamiska

Länk till Din rätt till vård och omsorg på nordsamiska

Länk till Din rätt till vård och omsorg på finska

Länk till Din rätt till vård och omsorg på meänkieli

Länk till Din rätt till vård och omsorg på romani arli

Länk till Din rätt till vård och omsorg på romani kale

Länk till Din rätt till vård och omsorg på romani kalderas

Länk till Din rätt till vård och omsorg på romani lovari

Länk till Din rätt till vård och omsorg på resanderomani

Länk till Din rätt till vård och omsorg på jiddisch 

Uppdaterad den 21 april 2021

Vård- och Stödverksamheter

Socialchef
Gaby Bisping
Telefon: 0942-141 09
E-post: gaby.bisping@dorotea.se
_____________________________

Reception socialtjänsten
Sara Pettersson
Telefon: 0942 - 140 66

Martina Danielsson
Telefon: 0942 - 141 34

E-post: social.omsorg@dorotea.se

Individ- och familjeomsorg (IFO)
Telefontider

Socialsekreterare: 09:00-10:00

E-post: social.omsorg@dorotea.se
Fax: 0942 - 141 26 

Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 32
Fax: 0942 - 141 26

Försörjningsstöd/Budget - och skuldrådgivning
Telefon: 0942 - 141 30
Fax: 0942 - 141 26
Telefontid: 09.00-10.00
____________________________

Anhörigstöd
Anhörigkonsulent

Telefon: 0942 - 141 52

E-post: anhorigstod@dorotea.se

____________________________

Hemtjänst
Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 51

Samordnare
Telefon: 0942-141 94 
__________________________

Handikappomsorg
Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 29
_____________________________

Äldreomsorg
Särskilt boende- Geriatrisk enhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942-140 99

Särskilt boende- Demensenhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942- 141 43

Medicinsk enhet
Verksamhetschef 
Telefon: 0942-141 40

Biståndshandläggare
Telefon: 0942 - 141 42
Telefontid: Måndag - fredag 08.00-09.00

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0942 - 140 88

Sjuksköterska Särskilt boende
Telefon: 0942 - 141 47

Sjuksköterska Hemsjukvård
Telefon: 0942 - 140 03
Telefon: 0942 - 140 54
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

E-post: info@dorotea.se

Kommunstyrelsens ordförande
Nicke Grahn
Telefon: 0942 141 63

E-post: nicke.grahn@dorotea.se

Vård- och stödutskottets ordförande
Bengt Henriksson

E-post: bengt.henriksson@dorotea.se

Vård- och stödutskottets vice ordförande
Maria Modin

E-post: maria.modin@dorotea.se