Lyssna Insia

Din rätt till vård och omsorg

Din rätt till vård och omsorg – En vägvisare för äldre, skriften vänder sig till dig som är äldre, men även till dig som är anhörig.

Skriften beskriver det stöd du kan få enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Skriften är tänkt att användas som en uppslagsbok när de som äldre söker hjälp från socialtjänsten och hälso- och sjukvårdslagen. Här beskrivs olika insatser som hemtjänst, särskilt boende, trygghetslarm, färdtjänst. Skriften är översatt till sydsamiska, lulesamiska, nordsamiska, finska, meänkieli, romani arli, kale, kalderas, lovari och resanderomani samt till jiddisch. 

Din rätt till vård och omsorg, svenska

Din rätt till vård och omsorg, sydsamiska

Din rätt till vård och omsorg, lulesamiska

Din rätt till vård och omsorg, nordsamiska

Din rätt till vård och omsorg, finska

Din rätt till vård och omsorg, meänkieli

Din rätt till vård och omsorg, romani arli

Din rätt till vård och omsorg, romani kale

Din rätt till vård och omsorg, romani kalderas

Din rätt till vård och omsorg, romani lovari

Din rätt till vård och omsorg, resanderomani

Din rätt till vård och omsorg, jiddisch 

Uppdaterad den 14 december 2017

Vård- och Stödverksamheter

Socialchef
Gaby Bisping
Telefon: 0942-141 09
E-post: gaby.bisping@dorotea.se

_____________________________

Individ och familjeomsorg (IFO)
Telefon reception: 0942-14128, 0942-140 66,0942-141 34

Telefontider
Socialsekreterare: 09:00-10:00

E-post: social.omsorg@dorotea.se
Fax: 0942 - 141 26 
_____________________________

Hemtjänst 

Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 51
Fax: 0942 - 141 38

Samordnare
Telefon: 0942-141 94 

_____________________________

Handikappomsorg

Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 29

_____________________________

Äldreomsorg

Särskilt boende- Geriatrisk enhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942-140 99

Särskilt boende- Demensenhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942- 141 43

Medicinsk enhet
Verksamhetschef 
Telefon: 0942-140 99

Biståndshandläggare
Telefon: 0942 - 141 42
Telefontid: Måndag - fredag 08.00-09.00

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0942 - 140 88

Sjuksköterska Särskilt boende
Telefon: 0942 - 141 47

Sjuksköterska Hemsjukvård
Telefon: 0942 - 140 03
Telefon: 0942 - 140 54

_____________________________

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 32
Fax: 0942 - 141 26

Försörjningsstöd/Budget - och skuldrådgivning
Telefon: 0942 - 141 30
Fax: 0942 - 141 26
Telefontid: 09.00-10.00

_____________________________

Gemensam

Administration

Martina Danielsson
Telefon: 0942 - 141 28

Sara Pettersson
Telefon: 0942 - 140 66

Elisabeth Sandström
Telefon: 0942 - 141 34

social.omsorg@dorotea.se

_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se

Kommunstyrelsens ordförande
Nicke Grahn
Telefon: 0942 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Vård- och stödutskottets ordförande
Bengt Henriksson
bengt.henriksson@dorotea.se

Vård- och stödutskottets vice ordförande
Maria Modin
maria.modin@dorotea.se