Lyssna

Din rätt till vård och omsorg

Din rätt till vård och omsorg – En vägvisare för äldre, skriften vänder sig till dig som är äldre, men även till dig som är anhörig.

Skriften beskriver det stöd du kan få enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Skriften är tänkt att användas som en uppslagsbok när de som äldre söker hjälp från socialtjänsten och hälso- och sjukvårdslagen. Här beskrivs olika insatser som hemtjänst, särskilt boende, trygghetslarm, färdtjänst. Skriften är översatt till sydsamiska, lulesamiska, nordsamiska, finska, meänkieli, romani arli, kale, kalderas, lovari och resanderomani samt till jiddisch. 

Din rätt till vård och omsorg, svenska

Din rätt till vård och omsorg, sydsamiska

Din rätt till vård och omsorg, lulesamiska

Din rätt till vård och omsorg, nordsamiska

Din rätt till vård och omsorg, finska

Din rätt till vård och omsorg, meänkieli

Din rätt till vård och omsorg, romani arli

Din rätt till vård och omsorg, romani kale

Din rätt till vård och omsorg, romani kalderas

Din rätt till vård och omsorg, romani lovari

Din rätt till vård och omsorg, resanderomani

Din rätt till vård och omsorg, jiddisch 

Uppdaterad den 14 december 2017

Socialförvaltningen

Individ och familjeomsorg (IFO)
Telefon: 0942-140 66, 0942-141 34

Telefontider
Reception: 08:00-11:30
Socialsekreterare: 09:00-10:00

E-post: social.omsorg@dorotea.se
Fax: 0942 - 141 26

_____________________________

Socialchef
Katrin Ek
Telefon: 0942 - 141 09
katrin.ek@dorotea.se 
_____________________________

Hemtjänst & Handikappomsorg

Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 51
Fax: 0942 - 141 38

Samordnare

Telefon: 0942-141 29 

_____________________________

Äldreomsorg

Särskilt boende- Geriatriskenhet
Verksamhetschef 

Telefon: 070-041 97 40

Särskilt boende- Demensenhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942- 141 43

Medicinsk enhet
Verksamhetschef 
Telefon: 0942-141 43

Biståndshandläggare
Telefon: 0942 - 141 42
Telefontid: Måndag - torsdag 09-10

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0942 - 140 75

_____________________________

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 140 75
Fax: 0942 - 141 26

Försörjningsstöd/Budget - och skuldrådgivning
Katarina Lilja
Telefon: 0942 - 141 30
Fax: 0942 - 141 26
Telefontid: 09.00-10.00
katarina.lilja@dorotea.se
_____________________________

Integrationsenheten

Handledare
Astrid Rönnqvist
Telefon: 0942 - 141 74
Fax: 0942-141 76
Mobil: 070 511 40 28
astrid.ronnqvist@dorotea.se

Besöksadress
Villagatan 34D
917 31 Dorotea
_____________________________

Boende för ensamkommande barn och ungdomar

Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 32
Mobil: 073 086 93 74

_____________________________

Gemensam

Administration
Sara Pettersson
Telefon: 0942 - 140 66
Fax: 0942 - 141 26
sara.pettersson@dorotea.se

Elisabeth Sandström
Telefon: 0942 - 141 34
Fax: 0942 - 141 26
elisabeth.sandstrom@dorotea.se

Ansvarig nämnd
Socialnämnden
social.omsorg@dorotea.se 

Socialnämndens ordförande
Gaby Bisping
Mobil: 070 359 74 39
gaby.bisping@dorotea.se