Lyssna Insia

Trafik och infrastruktur

Trafik och infrastruktur handlar om kommunikationer, såväl på vägar som i datanät, det vill säga fibernät.

Dorotea kommun ansvarar för vägarna inom samhället. Övriga vägar ansvarar Trafikverket för. Under länkarna i vänstermenyn kan du läsa mer om lokala trafikföreskrifter, parkeringstillstånd för rörelsehindrade med mera. Du kan även läsa om vad du kan tänka på när det är dags för städning och snöröjning av vägar och mycket mer.

DoroNet ansvarar för bredbandsutbyggnaden i kommunen. All utbyggnad sker med fiberoptik, vilket kan anses vara en flerfilig motorväg för datakommunikation! Läs mer under länkarna till vänster vad som gäller för dig som vill skaffa fiber och/eller kabel-tv, eller för dig som redan är kund hos oss!

Uppdaterad den 16 mars 2018

Trafik & Infrastruktur

Trafikenheten
(parkeringstillstånd, undantag från terrängkörningslagen med mera)

Registrator/Administration
Lisa Lundgren
Telefon: 0942 - 141 61

Ansvarig nämnd
Miljö- och byggnadsnämnden
miljo.bygg@dorotea.se
_____________________________

Planering Kollektivtrafik

Näringslivsutvecklare

Emil Andersson
Telefon: 0942 - 140 80
emil.andersson@dorotea.se
_____________________________

Stadsnätsenheten

Vik. stadsnätsansvarig

Emma Björn
Telefon: 0942 - 140 28
emma.bjorn@dorotea.se

DoroNet - Stadsnätsenheten

Växel: 0942 - 140 00 
Fax: 0942 - 140 01
bredband@dorotea.se
tv@dorotea.se

Postadress
Dorotea kommun
917 81 Dorotea

Besöksadress
Storgatan 42