Lyssna Insia

Avgifter och taxor

Här nedan ges exempel på avgifter inom trafik och infrastruktur

Bredband, abonnemang 2018

100 Mbit inklusive nätavgift   Kronor inklusive moms
Startavgift 500 kr
Privat Normal* 270 kr/månad
Privat Fritid** 120 kr/månad
   
Företag Kronor exklusive moms 
Företag Normal*** 290 kr/månad
Företag Maxi**** 290 kr/månad + förbrukning
Extra IP-adress***** 50 kr/st/mån

Efter avstämning flyttas företag till lämplig abonnemangsform.

* Fastighet med folkbokförd
** Fritidshus. Avgift betalas under hela året. Vill kund enbart aktivera sitt abonnemang under delar av året gäller samma avgift som fastighet med folkbokförd.
*** Upp till 2000 Gb per kvartal
**** Från 2001 Gb per kvartal
***** Endast i de fall DoroNet har tillgängliga ip-adresser

Bredband, anslutningsavgifter 2018

Anslutning till fibernät  Exklusive moms Inklusive moms
Fiberansluten fastighet med installerad konverter 400 kr 500 kr
Småhus, utbyggnadsområde* 6 000 kr 7 500 kr
Småhus, efteranslutning i utbyggnadsområde** 7 000 kr 8 750 kr
Småhus, ej utbyggnadsområde*** 8 000 kr 10 000 kr
Företag, företagshotell, hyreshus 12 000 kr 15 000 kr

Vid föranmälan och anslutning då samlad nyutbyggnad sker till flera fastigheter inom ett område.

** Vid efteranmälan då projektering är utförd och utbyggnadsprocessen påbörjats.

*** Vid efteranslutning i områden där områdesnät redan finns och ingen gemensam utbyggnad pågår.

Ovan angivna priser förutsätter att anslutningspunkten inte överskrider 200 meter från angiven kopplingspunkt (brunn eller nod) i områdesnät. Om så är fallet räknas offert fram utifrån tillkommande meter.

Priserna är exklusive kostnad för förläggning av slang och fiber, vilket sker mot verklig kostnad alternativt att fastighetsägaren ordnar det själv. Fastighetsägaren ansvarar för håltagning genom fastighetens väggar samt kabelmontage inne i fastigheten.

Kabel-TV 2018

Taxa för kabel-tv Inklusive moms
Boende i enfamiljshus, digitalt grundutbud (inkl 1 st digitalkort) 180 kr/månad
Boende i flerfamiljshus, digitalt grundutbud* (inkl 1 st digitalkort) 135 kr/månad
Extrakort för fler tv-apparater i samma hushåll 100 kr/kort i startavgift, 10 kr/månad och kort
Tilläggspaket CMORE  
Tilläggspaket Viasat  
Tilläggspaket Övriga  

* Basutbud ("gratiskanaler") ingår i hyran eller betalas direkt till hyresvärden.

Internet via Kabel-TV nätet 2018

Taxa för internet via kabel-tv Inklusive moms
Anslutningsavgift 500 kr
Depositionsavgift modem* 500 kr
Abonnemangsavgift Internet 230 kr/månad

* Depositionsavgiften återbetalas vid återlämnande av modem.

 

Uppdaterad den 8 oktober 2018

DoroNet - Stadsnätsenheten

Växel: 0942 - 140 00 
Fax: 0942 - 140 01
bredband@dorotea.se
tv@dorotea.se

Postadress
Dorotea kommun
917 81 Dorotea

Besöksadress
Storgatan 42