Lyssna Insia

Nyanslutning av fastighet

En fastighet ansluten med Fiber till DoroNet kan ta del av nätets tjänsteleverantörers utbud plus i vissa fall möjligheten att få DoroNet's Kabel-tv via Fiber. Hastighet upp till 100/100 Mbit/s kan erbjudas.

I våra befintliga fiberbyar kan det vara möjligt att efteransluta en fastighet. Priserna gäller förutsatt att anslutningspunkten inte överskrider 200 meter från möjlig kopplingspunkt.

För intressenamälan, maila: bredband@dorotea.se eller ring oss på telefon 0942-140 00 (vx). När vi har fått in er intresseanmälan så undersöker vi möjlighet till anslutning och återkommer till er.

Priser för anslutning till DoroNet's fibernät finns att läsa här.

Om en by byggs under ett projekt, till exempel ett EU-projekt, kan andra villkor förekomma.

Uppdaterad den 12 oktober 2017

DoroNet - Stadsnätsenheten

Växel: 0942 - 140 00 
Fax: 0942 - 140 01
bredband@dorotea.se
tv@dorotea.se

Postadress
Dorotea kommun
917 81 Dorotea

Besöksadress
Storgatan 42