Lyssna Insia

Kundtjänst/Felanmälan

Fungerar inte ditt internet som det ska eller kan du inte se de kanaler du abonnerar på? Gör då en felanmälan till oss så hjälper vi dig så

Under Frågor och svar har vi samlat de frågor som ofta kommer till oss.

Länk till frågor och svar

Gör din felanmälan

Uppdaterad den 25 september 2018

Felanmälan

IT & Stadsnätsenheten

917 81  DOROTEA

Telefon: 0942 - 140 00 (växel)
Fax: 0942 - 140 01

Bredbandsfrågor:
bredband@dorotea.se

Tv-frågor:
tv@dorotea.se