Lyssna Insia

Utbyggnadsplaner

Dorotea kommun har redan idag en hög utbyggnadsgrad av fiber, men målsättningen är naturligtvis att den ska vara ännu högre!

Kommunen är mycket aktiv med att söka olika former av statligt stöd för utbyggnad. Dessa bidrag är en förutsättning för att kunna hålla anslutningsavgiften på en rimlig nivå. Under årens lopp har en rad EU-projekt bidragit till den höga utbyggnadsgraden.

Den stödform som är aktuell i dagsläget heter Projekt Bredband till Fler. Detta projekt löper fortfarande och en ansökan om projektstöd är inskickad till Jordbruksverket. Beslut om det blir godkänt väntas komma under hösten/vintern.

Förutom utbyggnad av helt nya området, sker löpande kompletterande anslutningar av främst enskilda fastigheter som ligger i redan utbyggda områden.

Uppdaterad den 23 januari 2017

DoroNet - Stadsnätsenheten

Växel: 0942 - 140 00 
Fax: 0942 - 140 01
bredband@dorotea.se
tv@dorotea.se

Postadress
Dorotea kommun
917 81 Dorotea

Besöksadress
Storgatan 42