Lyssna

Kommunikationer

Här kan du läsa om kommunikationer till och från Dorotea

Uppdaterad den 10 december 2016

Trafik & Infrastruktur

Trafikenheten
(parkeringstillstånd, undantag från terrängkörningslagen med mera)

Registrator/Administration
Lisa Lundgren
Telefon: 0942 - 141 61

Ansvarig nämnd
Miljö- och byggnadsnämnden
miljo.bygg@dorotea.se
_____________________________

Planering Kollektivtrafik

Kommunsekreterare

Monica Gahlin
Telefon: 0942 - 140 12
monica.gahlin@dorotea.se
_____________________________

Stadsnätsenheten

Vik. stadsnätsansvarig

Emma Björn
Telefon: 0942 - 140 28
emma.bjorn@dorotea.se