Lyssna Insia

Snöskottning och sandning

Vem minns inte vintrar med sträng kyla - och mycket snö? När snön faller är stadens medarbetare förberedda. Givetvis är det dock svårt att få bort all snö på en gång. Detta gäller i synnerhet så länge snön faller. En berättigad och viktig fråga är vem som bär ansvaret för snöröjning och halkbekämpning i vår kommun.

Kommunens ansvar

Normalt sker snöröjning från 05:00 nattetid, men andra tider kan bli aktuella beroende på yttre omständigheter.

Kommunen ansvarar för att ploga vägar i följande ordning:

  • Gång- och cykelvägar samt busshållplatser
  • Kommunens huvudgator
  • Bostadsgator

Vid plogning skottas inga infarter.

Isrivning

När vägen blivit ojämn och spårig på grund av packad snö isriver kommunen vägarna. Då skottas även infarter.

Halkbekämpning

Halkbekämpning ska påbörjas snarast inom en timma efter det att halka uppstår. Normalt påbörjas sandning 05:00 nattetid, men andra tider kan bli aktuella beroende på yttre omständigheter.

Fastighetsinnehavarens ansvar

Klipp bort grenar som är i vägen för snöröjningsfordon. Ta bort träd och buskar som skymmer sikten, såväl sommar som vintertid. Grenar och felaktigt placerade träd och buskar vid tomtgränsen försvårar för snöröjningsfordon att ta undan snö och hålla fri sikt i korsningar. När snön lägger sig på växtligheten försämras sikten ännu mer. Avlägsna snö och is från gångbanan utanför sin fastighet.

Snö från tomt, gårdsinfarter eller liknande får inte läggas ut på gatumark eller annan allmän plats. Tänk dina grannar Om du skottar ut din snö på vägen är det dina grannar som får in den snön på sin uppfart när kommunen snöröjer. Fastighetsinnehavare ska själv transportera bort snö från sin tomt. Parkera din bil så att plogning kan ske så smidigt som möjligt. Beroende på väderläget kan snöröjning ske när som helst under dygnet.

Skador

Kommunens ansvar

Skador kan tyvärr inträffa vid snöröjning på bland annat staket, brevlådor, häckar och dylikt. Ifall olyckan skulle vara framme är kommunen ansvarig att ersätta fastighetsinnehavaren.

Fastighetsinnehavarens ansvar

Eliminera skaderisken genom att placera brevlådor och sopkärl inne på tomten samt markera staket och häckar med käppar i tomtgräns. Skador på felplacerade brevlådor och sopkärl ersätts ej. Snarast meddela kommunen vad som inträffat.

Mer information

Vid frågor eller anmälan om skador, kontakta kommunens växel, 0942-140 00 och be att få prata med GVA-ansvarig. Se även kontaktuppgifter till höger.

Uppdaterad den 16 oktober 2017

Felanmälan

Teknik och service

Teknik och service chef
Bengt Svensson
Telefon: 0942 - 140 48
bengt.svensson@dorotea.se

Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
 
Drift- och underhållsansvarig kommunens fastigheter
Håkan Wikström
Telefon: 0942 - 140 55
hakan.wikstrom@dorotea.se
Mät- och utredningsingenjör
Vakant
Telefon: 0942 - 140 47
VA- och renhållningsingenjör
Pierre Danielsson
Telefon: 070 - 283 28 53
pierre.danielsson@dorotea.se
Administratör
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör

Telefon: 0942 - 140 71