Lyssna Insia

Tillstånd och regler

Det är viktigt att tänka på att man inte får lov att använda allmänna ytor som parker, gator, cykelvägar, torg och trottoarer till annat än vad de är avsedda för. För att få bryta mot detta förbud krävs det ett särskilt tillstånd från polisen och det får man ansöka om.

Det är förbjudet att utan tillstånd använda allmänna gator, trottoarer, cykelvägar, parker och övriga allmänna ytor för till exempel tillfälliga upplag, byggställningar, skyliftar, containrar, arbetsbodar, uteserveringar eller evenemang. Tillstånd söker man hos polis.

Det är tillåtet att sätta upp reklam på bland annat tavlor eller pelare, som är avsedda för detta. Det krävs heller inte något tillstånd för en näringsidkare att få sätta upp annonser eller annan information som avser den egna rörelsen om informationen sätts upp på byggnaden som rörelsen finns i.

Övrig annonsering eller liknande anslag får inte sättas upp på husväggar, staket, stolpar eller liknande som är vänd mot offentlig plats. För denna typ av affischering eller annonsering krävs det tillstånd från polisen.

Information, reklam, propaganda eller andra budskap, som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd från polisen.

För att få gräva i kommunens mark behöver du ett tillstånd från Tekniska enheten.

Uppdaterad den 15 mars 2018

Teknik och service

Teknik och service chef
Bengt Svensson
Telefon: 0942 - 140 48
bengt.svensson@dorotea.se

Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
 
Drift- och underhållsansvarig kommunens fastigheter
Håkan Wikström
Telefon: 0942 - 140 55
hakan.wikstrom@dorotea.se
Mät- och utredningsingenjör
Vakant
Telefon: 0942 - 140 47
VA- och renhållningsingenjör
Pierre Danielsson
Telefon: 0942-141 36
pierre.danielsson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör, Fastigheter
Wike Schreuder
wike.schreuder@dorotea.se
Telefon: 0942 - 140 71