Personer syns på en aktivitetsyta och i ett utegym

Dorotea aktivitetsyta

Till våren och sommaren kommer det att byggas en helt ny aktivitetsyta på grusplanen bakom Medborgarhuset.

Bakgrund

Denna investering har planerats till 2021 sedan tidigare ishockeysarg i trä behövde rivas. Den gamla ishockeysargen i trä hade under många år renoverats efter bästa möjlighet, men behövde till slut rivas av två anledningar:

  • Kostnaden för renovering beräknades bli för stor jämfört med en ny investering då hela sektioner skulle behöva bytas ut och vissa delar specialbeställas. 
  • Skicket på sargen var farlig ur säkerhetssynpunkt, speciellt med tanke på placeringen i närheten av skolan, samt att elever vistades där varje dag.

Syfte

Syftet med aktivitetsytan är att den ska tilltala en större målgrupp där hela familjen kan tillbringa tid tillsammans även om man intresserar sig för olika aktiviteter. Ytan ska kunna användas året runt då multiarenan kommer att spolas vintertid för skridskoåkning. Aktivitetsytans olika delar ska inspirera till rörelseglädje för barn i alla åldrar. 

Aktivitetsytans olika delar

Detta kommer att byggas under våren och sommaren 2021:

Multiarena

En multiarena är en så kallad näridrottsplats eller spontanidrottsplats och skapar en naturlig samlingsplats där alla, oavsett ålder, kan inspireras till spontan lek och motion. Multiarenans spelyta är 15 * 32 meter och materialet är sibirisk lärk, vilket betyder att den är underhållsfri. Denna multiarena är gjord för fler sporter genom att den innehåller fyra fasta mindre mål på långsidorna, två större mål på kortsidorna och två basketmål. Fotbollsmålen är öppna på sidorna och basketmålen är höj- och sänkbara för att multiarenan ska vara tillgänglig för så många som möjligt.

Underlaget kommer att vara samma som tidigare och arenan kommer att spolas vintertid för skridskoåkning.

Utegym

Utegymmet består av 6 moduler:

  • Knäböj
  • Multilyft
  • Latsdrag
  • Axelpress
  • Bänkpress
  • Rygglyft

Samt det multifunktionella träningsredskapet, "Tressfit". Denna erbjuder en rad olika träningsmoment för både den erfarne personen likväl som för den mer oerfarne. Med träningsmomenten i Tressfit erbjuds utövaren både statisk och dynamisk träning där man sedan kan välja fokusområden så som mage, armar, axlar och ben med mera. Underlaget till denna blir fallsand.

Aktivitetsyta

Aktivitetsytan består bland annat av parkourställningen Tress Parkour Monkey rails, vilken är utvecklad tillsammans med proffessionella utövare av parkour. Avståndet mellan rören är är noga uträknade för att ge bästa möjliga upplevelse med många slags hopp och förflyttningar. Parkour som idrott är starkt växande bland barn och ungdomar i Sverige idag. Underlaget till denna blir fallsand.

Denna yta kommer även att bestå av fastsatta bollar, stolpar och boxar att hoppa på och mellan. Här planeras det för att utöka med fler delar, så som balansstockar och moduler att krypa inuti och klättra på.

Uppdaterad den 1 mars 2021

Idrott, motion och friluftsliv

Kultur- och fritidschef
Linnea Johansson
Telefon 0942 - 140 70
linnea.johansson@dorotea.se

Besöksadress
Byvägen 5
917 32 Dorotea

Bokningar och uthyrning
Telefon 0942 - 140 67
mbbokning@dorotea.se

_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se