Lyssna Insia

Fotbollsplaner

I Dorotea samhälle ligger idrottsplatsen Björnvallen, där det finns både gräs- och grusplan för fotboll

Fotbollsplanen arrenderas av Dorotea IF och under sommaren 2018 kommer konstgräs att anläggas på Björnvallen.

Uppdaterad den 4 juni 2018

Idrott, motion och friluftsliv

Kultur- och fritidschef
Linnea Johansson
Telefon 0942 - 140 70
linnea.johansson@dorotea.se

Bidragsansökningar
Dorotea kommun
Medborgarhuset
917 31 Dorotea

Besöksadress
Byvägen 5
917 32 Dorotea

Bokningar och uthyrning
Telefon 0942 - 140 67
mbbokning@dorotea.se

_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se