Europeiska unionens flagga

Projekt sjöslingan

Länsstyrelsen Västerbotten har beviljat ansökan om projektstöd för Upprustning av sjöslingan Bergvattensjön inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Stödet avser upprustning av motionsspåret runt Bergvattensjön med installation av belysning. Syftet med projektet är att bredda och rusta upp stigen runt Bergvattensjön med trummor och grus. Detta för att öka tillgängligheten och tryggheten på motionsspåret.

Projektet kommer att starta under sommaren 2018 och fortsätta fram till 2020-12-31.

 

Uppdaterad den 25 februari 2021

Idrott, motion och friluftsliv

Kultur- och fritidschef
Linnea Johansson
Telefon 0942 - 140 70
linnea.johansson@dorotea.se

Besöksadress
Byvägen 5
917 32 Dorotea

Bokningar och uthyrning
Telefon 0942 - 140 67
mbbokning@dorotea.se

_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se