Lyssna

Bibliotek

Dorotea kommun ingår i ett samarbete som heter V8-biblioteken, tillsammans med kommunerna i Västerbottens inland.

I centrala Dorotea står en magnifik byggnad, utformad som en bok. Självklart är det vårt vackra kombinerade folk- och skolbibliotek. Dit kan du gå för att ta del av vårt mångsidiga mediebestånd eller uppleva olika utställningar och kulturevenemang. Här finns bl.a. Helmer Grundströms boksamling och originalmålningar av Anna-Lisa Grundström. Biblioteket har också ett barnkulturansvar med målsättning att varje barn årligen ska få uppleva professionell teater-, dans eller musikföreställning. Även en hel del kulturarrangemang med samisk anknytning erbjuds för allmänheten. Biblioteket har inrättat ett samisk rum, förskolor och grundskola har utrustats med sydsamisk litteratur. 

Samarbetet mellan V8-biblioteken innebär att du kan låna media från inte mindre än åtta inlandsbibliotek!

I den gemensamma bibliotekskatalogen kan du söka, låna om och reservera olika media.

V8-biblioteken i Västerbottens inland

Uppdaterad den 9 augusti 2018

Evenemangskalender

Verksamhetsberättelse

Biblioteksplan

För att uppnå de nationella kulturpolitiska målen har kommunen antagit en lokal kulturplan som är en vägvisare för att nå de nationella målen.

Läs Dorotea kommuns Biblioteksplan

V8-biblioteken

V8-biblioteken