Lyssna Insia

Föreningar och föreningsliv

I Dorotea finns ett rikt föreningsliv!

Mer än 90 föreningar finns registrerade i vårt föreningsregister. Föreningarna har verksamhet inom en mängd olika områden, till exempel:

  • Fiskevårdsföreningar
  • Handikapporganisationer
  • Idrottsföreningar
  • Intresse- och byaföreningar
  • Jakt- och jaktskytteföreningar
  • Motor- och skoterföreningar
  • Musik-, teater- och konstföreningar
Uppdaterad den 2 februari 2017

Föreningar och föreningsliv

Fritid- och föreningar
Linnea Johansson
Telefon: 0942 - 140 67
Mobil: 073 069 31 30
linnea.johansson@dorotea.se

Bidragsansökningar
Dorotea kommun
Medborgarhuset
917 81 DOROTEA

Besöksadress
Byvägen 5
917 32 Dorotea
_____________________________

Ansvarig nämnd
kommunstyrelsen
info@dorotea.se