Lyssna

Bidrag, stöd och stipendier

I Dorotea kommun finns det olika sorters bidrag som föreningar kan söka. Bidragen finns för att stimulera och stödja föreningar inom kommunen i deras arbete för ett rikt och meningsfullt fritids- och kulturliv för kommunens innevånare och då i första hand för barn och ungdom.

Syftet med bidragen är att stödja föreningarna i deras arbete att ge kommunens innevånare möjligheter till eget skapande och utvecklande av aktiviteter som främjar kontakten mellan människor.

Kontakta oss gärna för att få råd och hjälp med bidragsfrågor, föreningsteknik, arrangemangsidéer, "hur man startar förening" eller andra frågor som rör föreningslivet.

Olika typer av bidrag och stöd

Kommunalt aktivitetsstöd

Allmänna arvsfonden

Anläggningsbidrag

Bygdeavgiftsmedel

Statligt aktivitetsstöd

Ledarutbildningsbidrag

Lokalbidrag

Särskilda bidrag

Uppdaterad den 22 november 2017

E-tjänster och blanketter

Föreningar och föreningsliv

Fritid- och föreningar
Linnea Johansson
Telefon: 0942 - 140 67
Mobil: 073 069 31 30
linnea.johansson@dorotea.se

Bidragsansökningar
Dorotea kommun
Medborgarhuset
917 81 DOROTEA

Besöksadress
Byvägen 5
917 32 Dorotea
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kultur- och utbildningsnämnden
kun@dorotea.se

Kultur

Vikarierande bibliotekschef/kulturansvarig
Malin Österlind
Telefon: 0942 - 140 64
malin.osterlind@dorotea.se

Saemien Iktedäjja - Samisk samordnare
Sanna-Lisa Streuka
Telefovne/Telefon: 0942 - 141 71
sanna-lisa.streuka@dorotea.se

_____________________________

Ansvarig nämnd
Kultur- och utbildningsnämnden
kun@dorotea.se