Lyssna Insia

Bygdeavgiftsmedel

Har din bygd påverkats av utbyggnaden av vattenkraft? Då kan du söka bygdemedel för att reparera skador eller investera i något som är till nytta för allmänheten.

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.

Direkta skador

Behöver du reparera skador som orsakats av vattenregleringen? Hör av dig till Mark- och miljödomstolen.

Vem kan söka bygdemedel?

Alla registrerade organisationer kan söka bygdemedel.

Exempel på vad du kan söka bygdemedel för:

 • Reparation och upprustning av bygdegårdar
 • Inköp av utrustning
 • Förbättring av idrottsanläggningar
 • Markering och upprustning av stigar och leder

Exempel på vad du inte kan söka bygdemedel för:

 • Driftkostnader för byggnader
 • Drift och underhåll av fordon
 • Investeringar som kan behöva fortsatta bidrag
 • Investeringar som redan är genomförda
Var kan jag söka bygdemedel?

Västerbottens län kan du söka bygdemedel inom berörd bygd i följande kommuner:

 • Bjurholm
 • Dorotea
 • Lycksele
 • Malå
 • Norsjö
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele

Varje kommun har rätt att själv definiera vad som menas med begreppet berörd bygd. Alla kommuner utom två, Vindeln och Skellefteå, har valt att begreppet omfattar hela kommunen. Vad gäller Vindeln och Skellefteå kommun kan bygdemedel endast beviljas till investeringar i berörd älvdal.

Handlingsplan för varje kommun

Kommunen ska för varje nytt år upprätta en handlingsplan för hur bygdemedlen ska användas under året. Handlingsplanen ska godkännas av Länsstyrelsen. Det ska finnas en klar koppling mellan handlingsplan och de ansökningar som beviljas bidrag.
Läs Dorotea kommuns handlingsplan

Hur söker jag bygdemedel?

Du söker bygdemedel med hjälp av e-tjänsten Min ansökan.
Länk till e-tjänst min ansökan

Min ansökan är en e-tjänst för organisationer som ansöker om bidrag. Du loggar in i Min ansökan med hjälp av ett användarkonto eller e-legitimation. Observera att ingen papppersansökan ska skickas in.

(E-tjänsten och en manual för denna publiceras 10 januari 2019).

Ansökan om bygdemedel ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 januari. Ansökan ska innehålla:
 • Syftet med projektet
 • Kostnads- och finansieringsbudget

Bygdemedel kan normalt finansiera en förenings investering med högst 90 % av faktiska, godkända och styrkta kostnader. Kostnader kan godkännas från den 1 februari, dock startar projektet då på egen risk.


Rekvirera medel

Rekvirering av medel sker maximalt tre gånger under projektets livslängd eller enligt beslutet. Vid rekvirering:

 • Bifoga kostnadssammanställning och fakturakopior.
 • Alla fakturor måste vara ställda till stödmottagaren, avse beviljade projektaktiviteter och ha uppstått inom beslutad projekttid för att betraktas som stödberättigande.
 • Om arbetsmoment inte hinns med inom projekttiden ska du i god tid ansöka om förlängd projekttid.

Blankett för redovisning av bygdemedel finns att hämta på här.

Skicka rekvireringen

Eller posta den till:
Länsstyrelsen Västerbotten
901 84 Umeå

Märk din e-post med ”Rekvisition bygdemedel”.

Bidrag till samebyar

Samebyar som har berörts av utbyggnaden av vattenkraft kan ansöka om bygdemedel för att främja rennäringen. Länsstyrelsens naturvårdsenhet tar emot ansökningar och yttrar sig om ärendet. Sametinget är beslutar om medel. För rennäringens bygdemedel finns riktlinjer framtagna av Sametinget.

Frågor om rennäringens bygdemedel? Kontakta rennäringshandläggere via Länsstyrelsens växel 010-225 40 00 eller e-post vasterbotten@lansstyrelsen.se.

Uppdaterad den 29 januari 2020