Lyssna Insia

Kulturbidrag

Bidraget avser att täcka delar av förenings ordinarie verksamhet med huvudsakligen kulturell inriktning. Syftet är att främja konst- och kulturverksamhet, mångfald, jämställdhet och kvalitet.

Allmänt

Bidrag utgår till föreningar/organisationer inom Dorotea kommun:

  • Som producerar program inom kulturområdet, till exempel amatörteater, körer, musikgrupper och dylikt.
  • Arrangerar teater- och musikföreställningar, danstillställningar, konstutställningar och föreläsningar
  • Arbetar med lokalhistorisk forskning, nedteckning och hembygdsvårdande arbete

Bidrag utgår med högst 90 % av nettokostnaden för ett arrangemang. Sammantaget utgår bidraget med högst 15 000kr per förening/år.

Ansökan

Ansökan skall innehålla styrkt redovisning av de kostnader föreningen har haft för olika arrangemang och de intäkter som dessa haft.

Förening kan begära förhandsyttrande om bidrag kan påräknas till planerat arrangemang. Förening med svag likviditet kan efter ansökan erhålla förskott.

Ansökan skall göras på fastställd blankett och vara biblioteket tillhanda senast 31 mars.

Blankett finns att hämta på Biblioteket.

Uppdaterad den 29 januari 2020

Länk till E-tjänster och blanketter

Kultur & Bibliotek

Bibliotekets öppettider:
Måndag: 10-12, 13-17
Tisdag: Stängt
Onsdag: 12-18
Torsdag: 10-12, 13-15 
Fredag: 10-12, 13-15 

Biblioteket är stängt röda dagar. Vecka 30-31 är biblioteket semesterstängt.

Telefon: 0942-140 78
biblioteket@dorotea.se
_____________________________
Kultur- och fritidschef
Linnéa Johansson
Telefon: 0942-140 70
linnea.johansson@dorotea.se

Jannice Jonsson
Telefon: 0942-140 79
Marita Olofsson
Telefon: 0942-141 78
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se