Bilda förening

De flesta föreningar startas genom ett antal människors gemensamma intresse för en verksamhet som de driver ideellt.

Så här bildas en förening

Stadgar

Arbeta ihop ett stadgeförslag. Här står hur just er förening är uppbygd. I framtiden ska en ny styrelse kunna läsa stadgarna och veta precis hur föreningen ska skötas.

Bildandemöte

Närvaroförteckning, föreningens namn, beskrivning av föreningens syfte och ändamål och beslut om godkännanden av stadgar ska finnas med i bildandemötesprotokollet. Här väljer man också vilka som ska sitta i styrelsen. Denna styrelsen ansvarar för verksamheten fram till ordinarie årsmöte (interimstyrelse, tillfällig styrelse)

Stadgar och bildandemötesprotokoll

Protokollen justeras och skrivs under. Det här är beviset att ni startat en förening.

Ansökan om registrering hos Skatteverket

Skicka in ansökningsblankett tillsammans med stadgar och bildandemötesprotokoll till skatteverket. Då får föreningen ett organisationsnummer och blir en juridisk person.

Ansök om föreningskonto hos bank

Prata med banken och ta med era dokument inklusive dokumentet med ert organisationsnummer.

Registrera föreningen hos ert Riksförbund

Om ni vill och har möjlighet att tillhöra något.

Ansök till kommunens Föreningsregister

Klicka på efterföljande länk för att hitta till ansökan: Klicka här.

Uppdaterad den 25 februari 2021

Föreningar och föreningsliv

Fritid- och föreningar
Linnea Johansson
Telefon: 0942 - 140 70
linnea.johansson@dorotea.se

Besöksadress
Byvägen 5
917 32 Dorotea
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se