Lyssna Insia

Handlingsplan

Kommunen ska för varje år upprätta en handlingsplan för hur bygdeavgiftsmedlen ska användas i kommunen under året. Handlingsplanen ska godkännas av Länsstyrelsen.

Handlingsplanen bör utformas i samklang med länets regionala utvecklingsstrategi och kommunens målsättningar. Bygdeavgiftsmedlen ska medverka till en kontinuerlig utveckling av bygden. Möjligheten till medfinansiering av projekt inom EU:s strukturfondsprogram och Landsbygdsprogrammet ska beaktas.

Tilldelning av bygdeavgiftsmedel bestäms av Länsstyrelsen under början av respektive år.

Länk till handlingsplan 2019

Länk till protokoll

Uppdaterad den 4 maj 2020