Lyssna Insia

Föreningsregister

I föreningsregistret kan du hitta de flesta föreningar som finns i Dorotea kommun.

Finns inte er förening med, eller ska era föreningsuppgifter uppdateras? Kontakta oss! Kontaktuppgifter finner ni här till höger.

Ansökan görs via webformulär i e-serve (länk).

Uppdaterad den 25 augusti 2020

Länk till E-tjänster och blanketter

Föreningar och föreningsliv

Fritid- och föreningar
Linnea Johansson
Telefon: 0942 - 140 70
linnea.johansson@dorotea.se

Bidragsansökningar
Dorotea kommun
Medborgarhuset
917 81 DOROTEA

Besöksadress
Byvägen 5
917 32 Dorotea
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se