Föreningsstöd

I Dorotea kommun finns det olika sorters bidrag som föreningar kan söka. Detta för att uppmuntra och stödja föreningar inom kommunen i deras arbete. Så att den kan skapa ett rikt och meningsfullt fritids- och kulturliv till våra invånare.

Fritidsverksamheten i Dorotea kommun drivs till störst del av våra aktiva föreningar i kommunen. Kommunen stöttar de olika aktiviteterna genom bidrag till föreningarna, som betalas ut enligt bestämda normer och avtal.
Kontakta oss gärna för att få råd och hjälp med bidragsfrågor eller andra frågor som rör föreningslivet.

Se information om våra stöd under fliken "ansök om stöd" eller klicka på respektive alternativ nedan. Ansökningsperioden för 2022 öppnar 1:a februari.

Vill du ta dig direkt till ansökningsformuläret på webben klicka på efterföljande länk: Ansökan bidrag.

Olika typer av bidrag och stöd

Kommunalt aktivitetsstöd

Allmänna arvsfonden

Anläggningsbidrag

Bygdeavgiftsmedel

Statligt aktivitetsstöd

Ledarutbildningsbidrag

Lokalbidrag

Särskilda bidrag

Uppdaterad den 27 juni 2022

Länk till E-tjänster och blanketter

Föreningar och föreningsliv

Fritid- och föreningar
Linnea Johansson
Telefon: 0942 - 140 70
linnea.johansson@dorotea.se

Besöksadress
Byvägen 5
917 32 Dorotea
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se

Kultur

Kultur- och fritidschef
Linnéa Johansson
Telefon: 0942-140 70
linnea.johansson@dorotea.se

Saemien Iktedäjja - Samisk samordnare
Sanna-Lisa Streuka
Telefovne/Telefon: 0942 - 141 71
sanna-lisa.streuka@dorotea.se

_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se