Lyssna Insia

Kommunalt aktivitetsstöd

Syftet med det lokala kommunala aktivitetsstödet är att stödja föreningars verksamhet för barn och ungdomar.

Allmän information

Lokalt aktivitetsstöd utgår till föreningar som bedriver verksamhet i Dorotea Kommun, med deltagare i åldern 7-25 år. OBS! Gäller den som under året fyller 7 år, liksom den som under året fyller 25 år. Reglerna för stöd följer i tillämpliga delar det statliga LOK-stödet och samma redovisningsblankett kan användas vid ansökan om kommunalt bidrag.

Bidragsbeloppet per sammankomst är 50kr, under förutsättning att ramen för av kommunstyrelsen anvisade medel inte överskrids.

Bidragsberättigad aktivitet

Med bidragsberättigad sammankomst menas:

- Gruppaktiviteten ska vara planerad, ledarledd och pågå i minst 60 minuter (inklusive omklädning).

- Ska bestå av en grupp på minst 3 bidragsberättigade deltagare.

Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare.

En grupp får inte – ur redovisningssynpunkt – delas i mindre grupper för erhållande av fler sammankomstbidrag.

Ansökan

Bidraget söks på fastställd blankett om lokalt aktivitetsstöd, alternativt statligt aktivitetsstöd som även gäller för kommunalt bidrag.

Ansökan skall göras två gånger per år och vara tillhanda Medborgarhuset senast:

25 februari (för perioden 1/7 – 31/12)

25 augusti (för perioden 1/1-30/6)

Ansökan görs via webformulär i e-serve (länk).

Uppdaterad den 25 augusti 2020

Länk till E-tjänster och blanketter

Föreningar och föreningsliv

Fritid- och föreningar
Linnea Johansson
Telefon: 0942 - 140 70
linnea.johansson@dorotea.se

Bidragsansökningar
Dorotea kommun
Medborgarhuset
917 81 DOROTEA

Besöksadress
Byvägen 5
917 32 Dorotea
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se