Lyssna Insia

Lokalbidrag

Lokalbidrag avser att täcka en del av föreningens kostnader för drift och underhåll av egen eller hyrd lokal inom Dorotea kommun.

Allmän information

Ansvarig styrelse skall finnas och minst två styrelsesammanträden skall ha hållits under föregående verksamhetsår.

Bidraget utgår till förening som uppfyller de allmänna bestämmelserna och som för sin verksamhet har egen eller hyrd lokal.

Bidrag utgår inte till förening, som på annat sätt genom kommunens budget tillhandahålls lokal eller erhåller bidrag till omkostnaderna. Bidrag utgår ej till hyreskostnader på MB. Bidrag utgår ej heller till enstaka förhyrningar.

Bidrag för ägd lokal utgår till följande omkostnader: försäkring, uppvärmning, elström, va-avgifter, sophämtning, sotning och snöröjning. För hyrd lokal utgår bidrag till hyran.

Bidraget utgår med 80 % av godkänd kostnad, dock högst 15 000 kronor/år för hyrd anläggning och högst 18 000kr/år för egen anläggning, i vilka bedrivs verksamhet till vilken utgår aktivitetsstöd.

Till övriga samlingslokaler utgår bidraget med 50 % av godkänd kostnad, dock högst 15 000 kronor/år i mån av tillgång på medel.

Ansökan

Bidraget söks på fastställd blankett om lokal- och anläggningsbidrag. Ansökan skall vara Medborgarhuset tillhanda senast 31 mars.

Ansökan görs via webformulär i e-serve (länk).

Uppdaterad den 25 augusti 2020

Länk till E-tjänster och blanketter

Föreningar och föreningsliv

Fritid- och föreningar
Linnea Johansson
Telefon: 0942 - 140 70
linnea.johansson@dorotea.se

Bidragsansökningar
Dorotea kommun
Medborgarhuset
917 81 DOROTEA

Besöksadress
Byvägen 5
917 32 Dorotea
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se