Lyssna Insia

Särskilda bidrag

Bidragets syfte är att utveckla och vidga verksamheten såväl i fråga om verksamhetsgrenar och nya former för verksamheten, samt utvecklings- och försöksverksamhet.

Allmänt

  • Särskilda bidrag kan sökas för alla ändamål som inte omfattas av övriga normer och som främjar föreningens verksamhet.
  • Verksamheten skall bedömas vara av sådan art att kommunens stöd bör utgå i form av bidrag till den planerade verksamheten/investeringen.
  • Verksamheten/investeringen skall vara genomförd senast ett år efter beviljat bidrag.
  • Bidragets storlek prövas av kultur- och utbildningsnämnden från fall till fall.
  • Bidragsansökan under 300 kronor prövas ej.

Ansökan

Bidragsansökan lämnas till Medborgarhuset och kan inges under hela året. Av denna bör framgå omfattning/planering/målgrupp med mera som kan vara av intresse vid prövningen.

Specificerad kostnadssammanställning samt verifikationer, skall uppvisas efter det att verksamheten genomförts, dock senast 3 månader efter verksamhetens slut vilka minst skall täcka beviljat bidrag. I annat fall är föreningens återbetalningsskyldig.

Eftersom bidraget beviljas löpande, kan pengarna ta slut under året. En ansökan kan avslås om inte kriterierna är uppfyllda.

Ansökan görs via webformulär i e-serve (länk).

Uppdaterad den 25 augusti 2020

Länk till E-tjänster och blanketter

Föreningar och föreningsliv

Fritid- och föreningar
Linnea Johansson
Telefon: 0942 - 140 70
linnea.johansson@dorotea.se

Bidragsansökningar
Dorotea kommun
Medborgarhuset
917 81 DOROTEA

Besöksadress
Byvägen 5
917 32 Dorotea
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se