Lotteritillstånd

Allmännyttiga föreningar inom kommunen som uppfyller lotterilagens krav kan ansöka om registrering enligt 17 § Lotterilagen.

Följande handlingar ska bifogas i ansökan:

  • Protokollsutdrag med föreningens beslut om att ansöka om registrering av lotteri enligt § 17 (lotterilagen), med en omsättning av 20 basbelopp under en treårsperiod
  • Uppgifter om vem som utsetts till lotteriföreståndare
  • Föreningens senaste verksamhetsberättelse
  • Föreningens stadgar

Kommunen utser en lotterikontrollant.

Registreringen gäller i tre år och kostar för närvarande 300 kronor.

Uppdaterad den 29 april 2020

Mer information

Lotteriförsäljningsområde
Dorotea kommun beviljar tillstånd för lotterier i Dorotea kommun.

Vill du anordna lotteri i flera kommuner i Västerbotten ansöker du om tillstånd hos Länsstyrelsen i Västerbotten.

Länstyrelsen Västerbotten

Vill du anordna ett lotteri som riktar sig till hela Sverige (ett nationellt lotteri) ansöker du om tillstånd hos Lotteriinspektionen.

Lotteriinspektionen

Lotteritillstånd

Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se