Hjortronstigen

Start: Fjällåvägen
Slut: Blaikfjället
Parkering: Parkeringsficka efter Fjällåvägen
Längd: 4km tur och retur till bodarna
Svårighet: Lätt
Ansvarig för leden: Dorotea kommun, fritidsenheten 0942-14067

För att hitta parkering och ledstart, kör väg 1052 mot Borgafjäll för att i början av Avaträsk svänga av mot Fjälltuna. Sväng därefter in på Fjällåvägen och följ den till parkering och ledstart. Leden till Sagatun är 9km enkel väg men är dåligt markerad och väldigt blöt. Vi rekommenderar att gå den del i början som är röjd upp till bodarna och är ca 4km fram och tillbaka. 

Karta över Hjortronstigen kommer.

Uppdaterad den 1 juli 2021