Myrmark, skog och i bakgrunden blå himmel

Lillbergsforsen

Gå i vacker och varierad natur mot Lillbergsforsen och Fjällån med möjlighet att se fåglar, älg och björn. Vill du få en längre sträcka startar du vid Bergvattensjöns T-brygga men föredrar du en kortare vandring kan du starta vid Byvägens slut vid bortre delen av Bergvattensjön.

Start: Bergvattensjön (Dorotea) alt. Byvägen vid bortre delen av Bergvattensjön
Slut: Lillbergsforsen
Parkering: Parkeringsficka vid Bergvattensjöns T-brygga längs med väg E45
Längd: Tur och retur 9km alternativt 4km
Svårighet: Lätt
Ansvarig för leden: Dorotea kommun, fritidsenheten 0942-14067

Detta är en lättvandrad och varierad led längs med Bergvattensjön innan den viker av mot Lillbergsforsen och Fjällån. Första delen längs sjön är ca 2 km och från det att leden viker av mot Lillbergsforsen är det ytterligare ca 2,5 km. I korsningen finns skylt med hänvisning mot Lillbergsforsen. Leden är markerad med blå markeringar.

Leden är spångad över myrmarker men bra skor är att rekommendera. Vid Lillbergsforsen finns ett vindskydd. I samband med högvatten i Fjällån kan vindskyddet svämmas över.

Här hittar du karta till Lillbergsforsen! (Markerad med blå färg)

Uppdaterad den 24 juni 2020