Lyssna Insia

Fotbollsplaner

I Dorotea samhälle ligger idrottsplatsen Björnvallen, där det finns både gräs- och grusplan för fotboll

Fotbollsplanen arrenderas av Dorotea IF och under sommaren 2018 kommer konstgräs att anläggas på Björnvallen.

Uppdaterad den 4 juni 2018

Idrott, motion och friluftsliv

Fritid- och föreningar
Linnea Johansson
Telefon 0942 - 140 67
Mobil: 073 069 31 30
linnea.johansson@dorotea.se

Bidragsansökningar
Dorotea kommun
Medborgarhuset
917 31 Dorotea

Besöksadress
Byvägen 5
917 32 Dorotea
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se