Lyssna

Fotbollsplaner

I Dorotea samhälle ligger idrottsplatsen Björnvallen, där det finns både gräs- och grusplan för fotboll

Elljusspåret utgår härifrån och omklädningsrummen kan användas året runt.

Uppdaterad den 13 oktober 2017

Idrott, motion och friluftsliv

Fritid- och föreningar
Linnea Johansson
Telefon 0942 - 140 67
Mobil: 073 069 31 30
linnea.johansson@dorotea.se

Bidragsansökningar
Dorotea kommun
Medborgarhuset
917 31 Dorotea

Besöksadress
Byvägen 5
917 32 Dorotea
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kultur- och utbildningsnämnden
kun@dorotea.se