Dorotea bibliotek sett utifrån en höstdag med klarblå himmel.

Bibliotek

Dorotea kommun ingår i ett samarbete som heter V8-biblioteken, tillsammans med kommunerna i Västerbottens inland.

I centrala Dorotea står en magnifik byggnad, utformad som en bok. Det är vårt vackra kombinerade folk- och skolbibliotek, Dorotea bibliotek / Kraapohken gærjagåetie.

Dit kan du gå för att ta ta del av vårt mångsidiga mediebestånd eller uppleva olika utställningar och kulturevenemang. Här finns bland annat Helmer Grundströms boksamling och originalmålningar av Anna-Lisa Grundström. 

Samarbetet mellan V8-biblioteken betyder att du kan låna media från inte mindre än åtta inlandsbibliotek! I vår gemensamma bibliotekskatalog kan du söka, låna om och reservera böcker och andra medier. Sedan oktober 2021 är Dorotea bibliotek ett meröppet bibliotek, vilket innebär att du kan använda biblioteket även när det är obemannat. 

Biblioteket har också ett barnkulturansvar med målsättning att varje barn årligen ska få uppleva professionell teater-, dans eller musikföreställning. Även en hel del kulturarrangemang med samisk anknytning erbjuds för allmänheten. Biblioteket har inrättat ett samiskt rum, förskolor och grundskola har utrustats med sydsamisk litteratur. 

Mer information om Dorotea bibliotek

Uppdaterad den 1 oktober 2021

Länk till Evenemangskalender

Kultur & Bibliotek

Bibliotekets öppettider:
Se V8-bibliotekens hemsida för aktuella öppettider och mer information om Dorotea bibliotek.

Telefon: 0942-140 78
biblioteket@dorotea.se
__________________________
Kultur- och fritidschef
Linnéa Johansson
Telefon: 0942-140 70
linnea.johansson@dorotea.se
Förstebibliotekarie
Lina Forssell
0942-140 64
Jannice Jonsson 
Telefon: 0942-140 79
Marita Olofsson
Telefon: 0942-141 78
Barn- och ungdomsbibliotekarie (projektanställd)
Jennie Saulo
Telefon: 0942-140 78
__________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se

Biblioteksplan

För att uppnå de nationella kulturpolitiska målen har kommunen antagit en lokal kulturplan som är en vägvisare för att nå de nationella målen.

Läs Dorotea kommuns Biblioteksplan 2020-2023

V8-biblioteken

V8-biblioteken