Lyssna Insia

Projekt Sjöslingan

Länsstyrelsen Västerbotten har beviljat ansökan om projektstöd för Upprustning av sjöslingan Bergvattensjön inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Stödet avser upprustning av motionsspåret runt Bergvattensjön med installation av elbelysning, utegym, frisbeegolfbana samt nyställande av badplats. Syftet med projektet är att bredda och rusta upp stigen runt Bergvattensjön med trummor och grus. Detta för att den ska vara handikappvänlig och trygg att vistas på mörka höst- och vårkvällar.

Projektet kommer att påbörjas under sommaren 2018 och pågår fram till 2019-09-01.

Vid frågor, kontakta Linnea Johansson via mail: linnea.johansson@dorotea.se eller telefon: 0942-140 70.

Uppdatering 1 mars:

Avstängning av sjöslingan 2019 03 01

Fortsatt arbete

Från och med 1 mars stänger vi spåret runt Bergvattensjön för fortsatt arbete. Detta är vad som kommer att ske den närmaste tiden:

  • Skogsmaskiner kommer att rensa upp de träd som blåste omkull under höstens stormar.
  • Sista delen av belysningen kommer att grävas och installeras. Hela elljusspåret kommer därför att släckas ned.
  • Stubbar som är kvar kommer att grävas bort.
  • Grus kommer att köras ut på spåret med hjälp av traktor.

Skidspår

Om möjligheten finns kommer vi att lägga ett klassiskt spår på sjön istället. Detta beror på väder och tillgången till snö.

Vid frågor och funderingar är ni välkomna att ringa!

Linnea Johansson

Kultur – och fritidschef

0942–14070

Uppdatering 18 oktober:

Stig runt sjön

Själva stigen runt sjön kommer att färdigställas med ett bärlager samt rensning av kvistar med mera först nästa sommar. Detta på grund av att de sättningar som blir under vintern måste väntas in. Innan skidspår prepareras kommer de värsta ojämnheterna fixas till och stubbarna att tas bort. Till våren kommer de sista stolparna att sättas upp vid spångningen innan Klövervägen.

Elljusspår

Elljusspåret runt Bergvattensjön tänds vid mörkrets inbrott på kvällarna och släcks klockan 22.00. På morgonen tänds belysningen klockan 06.00 och släcks vid ljusets infall.

Ishockeyplan

Som det tidigare informerats om har ishockeyrinken plockats bort på grund av ett väldigt dåligt skick. Pengar till en ny har äskats, om det blir en ny och hur den utformas går inte att säga förutom att storleken på isen blir ca 20*40m. Självklart kommer is att spolas även i vinter och planen kommer att skottas som tidigare (veckodagar). Inramning av isen blir dels nät som satts upp och kommer att sättas upp, samt snövallar. Möjligheten att använda den yta som ej blir spolad till en parkering är varken utredd eller beslutad om.

Uppdatering 26 juli:

Här kommer några bilder från arbetet med motionsspåret runt sjön där några stolpar har kommit på plats! Samtidigt grävs det ner kabel från MB och bort mot Klövervägen vilket gör att det är svårt att gå även på denna del av stigen nu.

Uppdatering 15 juni:

I veckan har en skotare varit här och tagit bort mängder av stubbar och ris. Dessutom har spåret grävts och breddats fram till Klövervägen. Nedan ser ni två bilder från stigen mot gapakojan. Snart är även huggningen av träd klar!

Uppdatering 8 juni:

I veckan har det på ena sidan av Bergvattensjön grävts bort stubbar och stigen har jämnats till. På andra sidan har det fortsatt avverkats. På bilden ser ni den befintliga stigen med spång och den nya där belysning kommer att installeras.

Uppdatering 28 maj:

I och med att det från och med idag arbetas längs med stigen runt Bergvattensjön uppmanar vi er att respektera avstängningen. Avstängningen är från bron vid T-bryggan (mot hotellet) fram till Klövervägen. Övrig del av stigen och bryggan vid Klövervägen går jättebra att gå på. Uppdatering kommer fortlöpande!

Uppdatering 18 maj 2018: Arbetsgång och annan information

Sommaren 2018

Detta kommer att ske under sommaren 2018:

- Breddning av sjöstigen

Spåret runt Bergvattensjön kommer att breddas till ca 4,5 meter. Detta innebär att träd som står i vägen kommer att tas ned:

  • Etapp 1 har redan gjorts med skogsmaskiner (från T-bryggan till gapakojan i sjöviken).
  • Etapp 2 (resterande del) kommer att ske manuellt i slutet av maj- och hela juni. Fastighetsägare vid denna del kommer att kontaktas för markering av eventuella jordvärmekablar.

I samband med detta kommer motionsspåret att dräneras med trummor. En geofiberduk kommer att läggas i botten och därefter kommer spåret att fyllas med naturgrus och bergskross. Detta sker med grävmaskin.

- Installering av belysning

- Hockeysargen kommer att plockas ned

Den befintliga hockeysargen är i fruktansvärt dåligt skick och kommer att plockas ned efter skolans slut (15 juni). Planer att sätta upp en ny sarg eller liknande alternativ med mått 20*40 meter finns.

Sommaren 2019

Detta kommer att ske under sommaren 2019:

- En badplats kommer att iordningställas.

- Ett utegym kommer att anläggas.

- En frisbeegolfbana kommer att anläggas runt sjöns 3,3km långa motionsspår.

Mer information om detta kommer i början av nästa år.

Övrig information

Befintligt elljusspår

Det befintliga elljusspåret nere på Björnvallen kommer att finnas kvar. Planen är att avveckla 5km som elljusspår men behålla det som ett dagspår. Det vill säga att spåret kommer att finnas kvar, men inte vara belyst. Övriga spår fortsätter att vara elljusspår.

Köpa reklamplats

Vill du som företag eller förening köpa en reklamplats och stötta detta projekt? På varje elljusstolpe finns en reklamplats att köpa i form av en skylt med ditt företags/förenings logotyp eller namn. Denna plats kostar 5000kr för 2019-2021 och därefter 1000 kr per år om inte platsen sägs upp.

För att köpa reklamplats, kontakta Linnea Johansson på 0942-140 70.

Uppdatering 19 april 2018:

Från och med torsdag 19 april kl. 15.00 är motionsspåret runt Bergvattensjön avstängt.

Detta då vi kommer att påbörja arbetet med projektet ”Sjöslingan”. Första steget är att ta ned träd inför att stigen ska breddas och belysning installeras. Huruvida stigen kan beträdas i vår och sommar kommer information om senare. Vi ber er att respektera avstängningen och inte beträda spåret förrän det öppnas igen.

Uppdaterad den 1 mars 2019

Idrott, motion och friluftsliv

Fritid- och föreningar
Linnea Johansson
Telefon 0942 - 140 67
Mobil: 073 069 31 30
linnea.johansson@dorotea.se

Bidragsansökningar
Dorotea kommun
Medborgarhuset
917 31 Dorotea

Besöksadress
Byvägen 5
917 32 Dorotea
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se