Lyssna

Destination South Lapland

Destination South Lapland AB är destinationsbolaget för södra Lappland och norra Jämtland. Kommunerna Strömsund, Dorotea, Åsele och Vilhelmina äger bolaget tillsammans. Trots att bolaget är kommunägt så styrs det av näringslivet.

Området South Lapland

Området södra Lappland består av kommunerna i Vilhelmina, Dorotea, Åsele och Strömsund och är till ytan lika stort som Belgien men med endast 25 000 invånare. Här finns bland annat 10 000 sjöar och 150 bergstoppar över 1 000 meter över havet. Området rymmer även fyra fjällområden med liftar, en rik kultur samt 400 mil skoterleder. Området sträcker sig från norra Jämtland och en bra bit norrut in i Västerbotten. Området erbjuder både fjäll och skogsmarker, vilket vi anser är förutsättningarna fantastiska för friluftsaktiviteter i toppklass.

Destinationsbolaget

Destination South Lapland AB är destinationsbolaget för södra Lappland och norra Jämtland. Kommunerna Strömsund, Dorotea, Åsele och Vilhelmina äger bolaget tillsammans. Trots att bolaget är kommunägt så styrs det av näringslivet. Majoriteten av bolagets styrelse är medlemmar från SLIF, företagarnas intresseförening. I praktiken betyder detta att det är företagarna som påverkar vad Destination South Lapland gör.

Syftet med destinationsbolaget är att stärka besöksnäringen i regionen. Detta sker på olika sätt. Mycket handlar om att marknadsföra regionen, oftast med turistföretagen och deras produkter som paketeras i destinationsbolagets bokningssystem. När en produkt paketeras och säljs via Destinations South Laplands kanaler omfattas den av Kammarkollegiets resegaranti, något som researrangörer behöver ha i Sverige.

Förutom marknadsföring pågår en stor del av arbetet som Destination South Lapland gör i det tysta. Mycket av tiden spenderas med att påverka beslut och riktlinjer som ska gynna turismens utveckling i regionen. De som arbetar i Destination South Lapland sitter med i olika regionala arbetsgrupper som bland annat påverkar planering av trafik för att passa turismen. De arbetar också med att träffa och bjuda in internationella researrangörer. 

Läs mer om Destination South Lapland

Uppdaterad den 13 oktober 2017