Lyssna Insia
En grupp av leende ungdomar som sträcker fram sina händer

Youth up north

Youth Up North är ett projekt inom ramen för Youth 2030 Movement där Familjen Kamprads Stiftelse och Hugo Stenbecks Stiftelse går samman för att stärka unga i glesbygd, med fokus på Norrlands inland.

Projektet syftar till att stärka ungas inflytande och delaktighet för en levande glesbygd där unga vill stanna kvar, och ha en aktiv roll i att utveckla kommunen och bidra i samhällsutvecklingen. Under tre år kommer vi gemensamt stärka och länka samman befintligt arbete, sprida goda exempel och leta efter lokala partnerskap som är intresserade av sektorsövergripande samverkan med unga i centrum. Vi arbetar medskapande utifrån ungas visioner och idéer, och med unga ledare som kraft.

 

Uppdaterad den 1 mars 2021

Ungdomskonsulent

Ungdomskonsulent
Matilda Söderberg
Telefon: 0738418996
matilda.soderberg@dorotea.se