Lyssna Insia

Främjande och förebyggande arbete

Elevhälsans arbete handlar mycket om att främja hälsa och förebygga ohälsa. En god hälsa är viktig för att nå goda resultat i skolan. Exempel på förebyggande arbete är vårt arbete mot droger, tobak och alkohol. Elevhälsan är också delaktig i skolornas arbete mot kränkande behandling.

Drogförebyggande arbete

Inom grundskolan arbetar vi långsiktigt och strukturerat med drogförebyggande åtgärder. Rektorer, pedagoger och elevhälsans personal skapar egna aktiviteter utifrån de specifika behoven på varje skola.

En gång per läsår bjuder vi in vårdnadshavare till ett stormöte tillsammans med polis,  socialtjänst och första linjen för att berätta hur vi arbetar.

Uppdaterad den 28 november 2016

Skolhälsovård

Skolsköterska
Marita Jacobsson
Telefon: 0942 - 140 89
Mobil: 070 560 10 04
marita.jacobsson@dorotea.se