Lyssna Insia

Hälsobesök och vaccinationer

Alla elever som börjar förskoleklass samt elever i årskurs 2, 4 och 7 bjuds in till ett hälsobesök hos skolsköterskan. Vid hälsobesöken undersöker skolsköterskan bland annat längd, vikt och rygg samt för nybörjare syn, hörsel och motorik.

Databas ger mer kunskap om elevernas hälsa

I samband med alla hälsobesök får både elever och vårdnadshavare svara på hälsofrågor och utifrån de har vi ett hälsosamtal. Hälsosamtalet och svaren på hälsofrågorna registreras utan personuppgifter i elevhälsodatabasen ELSA.

Med hjälp av ELSA kan vi följa elevernas hälsa och utveckling från förskoleklass och ända upp till gymnasiet. Genom den vet vi att eleverna mår bra och att arbetsmiljön i skolan är bra.

Vaccinationer

Vi erbjuder vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Det innebär att ditt barn kan vaccinera sig mot:

  • mässling
  • påssjuka
  • röda hund
  • stelkramp
  • difteri
  • kikhosta

Flickor kan också välja att vaccinera sig mot livmoderhalscancer. Vi vaccinerar först efter samtycke.

Förskoleklass

Hälsobesök anordnas tillsammans med barn och vårdnadshavare. Under hälsosamtalet går vi igenom barnets hälsa och tidigare vaccinationer. Vi pratar också om mat, sömn, motion, trivsel och relationer.

Vid besöket kontrollerar vi ditt barns längd, vikt, syn och hörsel.

Årskurs 2

Vi träffar eleverna för att mäta längd och vikt. Under besöket samtalar vi också om trivseln i skolan.

Vaccination mot mässling, påssjuka, röda hund erbjuds barn födda 2002 och senare.

Årskurs 4

Vi träffar eleverna för ett hälsobesök och hälsosamtal om mat, sömn, motion, trivsel, relationer, pubertet och andra frågor som eleven har frågor kring.

I hälsobesöket kontrolleras längd, vikt och rygg. Syn- och hörselkontroll görs vid behov.

Vaccination erbjuds mot stelkramp, difteri och kikhosta till barn födda före 2002.

Årskurs 5

Alla flickor får erbjudande om att vaccinera sig mot livmoderhalscancer. Vaccinationen består av två doser som ges inom cirka ett halvår.

Socialstyrelsen har i september 2014 fattat beslut att ändra till tvådosschema för vaccination mot livmoderhalscancer. Förändringen gäller från årsskiftet 14/15 men under en övergångsperiod ger skolsköterskan den första dosen under hösten och sedan den andra och sista dosen under vårterminen när föreskriften har trätt i kraft.

Tvådosschema gäller enbart för barn 9–13 år (det vill säga flickor som får sin vaccination i årskurs 5).

Tredosschema måste även fortsättningsvis ges till äldre barn och vuxna.

Mer information finns på Socialstyrelsens hemsida

Årskurs 6

Vaccination erbjuds mot mässling, påssjuka, röda hund till barn födda före 2002.

Årskurs 7

Vi träffar eleverna och har ett hälsosamtal om mat, sömn, motion, trivsel, relationer, livsstil, pubertet och annat som en tonåring går och funderar på.

I hälsobesöket ingår även längd- och viktkontroll samt ryggundersökning. Syn- och hörselkontroll görs vid behov.

Årskurs 8

Vaccination erbjuds mot stelkramp, difteri och kikhosta till barn födda 2002 och senare.

Uppdaterad den 20 oktober 2017

Skolhälsovård

Skolsköterska
Marita Jacobsson
Telefon: 0942 - 140 89
Mobil: 070 560 10 04
marita.jacobsson@dorotea.se