Lyssna Insia

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Dorotea kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring. Det innebär att barn och elever i förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och vuxenutbildning är försäkrade.

Försäkringen gäller även under fritid och lov.

Om ditt barn läser på annan ort omfattas det inte av försäkringen.

Om ditt barn blir skadat

Om ditt barn skadas anmäler du som förälder själv detta direkt till försäkringsbolaget.

Skadeanmälan via Protectors hemsida: https://www.protectorforsakring.se. Tryck på Anmäl skada, Person och sedan Kommunolycksfall.

Länk till försäkringsbesked Dorotea kommun

Länk till skadeanmälan via webben (anmäl helst via denna länk, det ger en snabbare hantering av ditt försäkringsärende)

Länk till blankett för skadeanmälan

Telefon:  +46 (0)8-410 637 00

E-post: skador@protectorforsakring.se

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan
  • Spara alla kvitton
  • Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från
    Protector kan beställning av taxiresor göras.

Uppgifter om försäkringen

Försäkringsgivare: Protector

Försäkringsnummer: 261487-3.1

Avtalstid: 2017-01-01 -- 2017-12-31

 

 

Uppdaterad den 27 mars 2019

Förskola

Förskolechef/Rektor
Vakant
Telefon: 0942 - 141 03

Samordnare Nyckelpigan
Gunilla Bohm-Mikaelsson
Telefon: 0942 - 141 13
gunilla.bohm-mikaelsson@dorotea.se

Samordnare Smulan
Ingrid Eriksson
Telefon: 0942 - 141 15
ingrid.eriksson@dorotea.se
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se

Grundskola

Skolchef
Jenny Lindman
Telefon: 0942 - 141 02
jenny.lindman@dorotea.se

Rektor F-9, Risbäck
Tona Wörlén
Telefon: 0942 - 141 01
tona.worlen@dorotea.se

Förskolechef
Vakant
Telefon: 0942 - 141 03

Studie- och Yrkesvägledare
Matilda Markusson
Telefon: 072 248 30 29
matilda.markusson@dorotea.se

Expedition  Strandenskolan
Magdalena Eliasson
Telefon: 0942 - 141 00
magdalena.eliasson@dorotea.se
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se

Lärcentrum

Enhetsansvarig
Margareta Skoog
Telefon: 0942 - 141 91
margareta.skoog@dorotea.se

Utbildningssamordnare
Nora Henriksson
Telefon: 0942 - 141 95
nora.henriksson@dorotea.se

Studie- och yrkesvägledare
Matilda Markusson
Telefon: 072 - 248 30 29
Onsdagar & torsdagar
matilda.markusson@dorotea.se

Besöksadress:
Parkvägen 1
917 31 Dorotea