Lyssna Insia

Förskola och pedagogisk barnomsorg

Vi erbjuder förskola och pedagogisk omsorg till ditt barn från det att barnet fyllt ett år, om du arbetar, studerar eller söker arbete. När ditt barn fyller tre år erbjuder kommunen femton avgiftsfria timmar per vecka, det kallas allmän förskola.

I Dorotea tätort finns två förskolor, Nyckelpigan med fyra avdelningar och Smulan med tre avdelningar. Som riktlinje gäller 17 barn och tre personal per avdelning. I Dorotea finns inga förskolor med annan huvudman än kommunen.

I Borgafjäll finns pedagogisk omsorg. Verksamheten bedrivs av dagbarnvårdare i en gemensam lokal.

Förskolan ska vara en trygg, rolig och lärorik plats för barnen. Den bedrivs i enlighet med Läroplan för förskolan. Förskolorna har även en egen arbetsplan.

Uppdaterad den 29 januari 2021

Länk till E-tjänster och blanketter

Förskola

Rektor förskola
Nicklas Nilsson
Telefon: 0942 - 141 03
nicklas.nilsson@dorotea.se

Samordnare Nyckelpigan
Gunilla Bohm-Mikaelsson
Telefon: 0942 - 141 13
gunilla.bohm-mikaelsson@dorotea.se

Samordnare Smulan
Ingrid Eriksson
Telefon: 0942 - 141 15
ingrid.eriksson@dorotea.se
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se