Lyssna Insia

Ansök eller säg upp plats

Ansökan ska göras skriftligt på särskild blankett och skickas till kultur- och utbildningsavdelningen. Vi garanterar plats inom XX månader från ködatumet. Tänk på att räkna med en inskolningstid på två veckor från och med placeringsdatumet. Vill du säga upp din plats ska du göra det senast en månad innan barnet ska sluta.

Blanketter och e-tjänstformulär för ansökan om plats i förskola finner du i vårt e-tjänsteplattform.

Länk till e-tjänsteplattformen

Omsorg på kvällar, nätter och helger

För närvarande har vi tyvärr ingen möjlighet att erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter eller helger.

Uppsägning av plats

När barnet ska sluta

Du lämnar en skriftlig uppsägning senast två månader före barnets sista dag i verksamheten. Uppsägning kan också göras via webben

Länk till e-tjänsteplattformen

Byte mellan förskolor/familjedaghem

Vid byte mellan kommunala förskolor ska du inte säga upp platsen om placeringen löper utan avbrott.

Vid skolstart

Om du vid skolvalet har meddelat att du vill ha fortsatt barnomsorg flyttas ditt barns plats över till fritidshemmet den 1:a augusti.

Under sommaren

Om du säger upp platsen under sommaren kan ditt barn inte få plats i barnsomsorgen förrän tidigast 1:a september.

Uppdaterad den 15 februari 2019

Länk till E-tjänster och Blanketter

Förskola

Rektor förskola
Nicklas Nilsson
Telefon: 0942 - 141 03
nicklas.nilsson@dorotea.se

Samordnare Nyckelpigan
Gunilla Bohm-Mikaelsson
Telefon: 0942 - 141 13
gunilla.bohm-mikaelsson@dorotea.se

Samordnare Smulan
Ingrid Eriksson
Telefon: 0942 - 141 15
ingrid.eriksson@dorotea.se
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se