Lyssna Insia

Avgifter och regler

Dorotea kommun har regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem som är viktiga att känna till för dig som vårdnadshavare. I reglerna kan du bland annat hitta information om rätt till plats, hur du ansöker om plats, kö och turordning, vistelsetid, hur du byter eller säger upp plats samt avgifter.

Förskola/pedagogisk omsorg 2021

Barn 1, 3% av inkomsten eller högst 1510 kr.
Barn 2, 2% av inkomsten eller högst 1007 kr.
Barn 3, 1% av inkomsten eller högst 503 kr.

Fritidshem/pedagogisk omsorg 2021

Barn 1, 2% av inkomsten eller högst 1007 kr.
Barn 2, 1% av inkomsten eller högst 503 kr.
Barn 3, 1% av inkomsten eller högst 503 kr.

Regler

  • Det yngsta barnet räknas som det ”första” barnet.
  • Överstiger vårdnadshavarnas/hushållets sammanlagda bruttoinkomster 50 340 kronor, tas maxtaxa ut.
  • Avgift tas ut 12 månader/år.
  • Avgift för barn till arbetslösa och barn till föräldralediga med yngre syskon, 15 timmar i veckan: 38 % av hel månadsavgift
  • Allmän förskola för tre-fyra- och femåringar, avgiftsfritt.
  • För barn som erbjudits förskola enligt skollagen 8:e kap. 7 § får avgiften avse bara den del av verksamheten som överstiger 15 timmar i veckan. Behöver barnet mer tid i verksamheten blir det avdrag på hel avgift med 38 %. 
  • Ingen avgift för barn i behov av särskilt stöd - 15 timmars förskole/fritidsverksamhet (8:e kap 16 § skollagen 2010:800) Behöver barnet mer tid i verksamheten blir det avdrag på hel avgift med 38 %.

Läs mer om regler för förskoleverksamhet 

Uppdaterad den 29 januari 2021

Förskola

Rektor förskola
Nicklas Nilsson
Telefon: 0942 - 141 03
nicklas.nilsson@dorotea.se

Samordnare Nyckelpigan
Gunilla Bohm-Mikaelsson
Telefon: 0942 - 141 13
gunilla.bohm-mikaelsson@dorotea.se

Samordnare Smulan
Ingrid Eriksson
Telefon: 0942 - 141 15
ingrid.eriksson@dorotea.se
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se