Lyssna Insia

Familjedaghem, pedagogisk omsorg

Dagbarnvårdare/pedagogisk omsorg är en alternativ verksamhet till förskola och fritidshem. Verksamheten erbjuder pedagogisk omsorg för förskolebarn och skolbarn som fyllt ett år och som ännu inte fyllt 13 år.

Kommunal pedagogisk omsorg

I Borgafjäll finns pedagogisk omsorg. Verksamheten bedrivs av dagbarnvårdare i en gemensam lokal.

Ansök om plats

Du ansöker och säger upp plats via vår e-tjänst. Ansökan kan göras tidigast när barnet är sex månader och max 12 månader innan önskat placeringsdatum.

Säg upp plats

Upp­sägnings­tiden är en månad och räknas från den dag uppsägningen gjordes via kommunens hemsida. Under uppsägningstiden ska för­äldra­avgift betalas, även om platsen inte utnyttjas.

Meddela ändrat schema eller inkomst

Du kan ändra ditt schema och din inkomst via vår e-tjänst.

Uppdaterad den 29 januari 2021

Förskola

Rektor förskola
Nicklas Nilsson
Telefon: 0942 - 141 03
nicklas.nilsson@dorotea.se

Samordnare Nyckelpigan
Gunilla Bohm-Mikaelsson
Telefon: 0942 - 141 13
gunilla.bohm-mikaelsson@dorotea.se

Samordnare Smulan
Ingrid Eriksson
Telefon: 0942 - 141 15
ingrid.eriksson@dorotea.se
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se