Lyssna Insia

Förskola - Aarhskuvle

Dorotea kommun är en samisk förvaltningskommun sedan 1 januari 2012. I Dorotea kommun bedrivs det samiskprofilerad förskoleverksamhet på förskoleavdelningen Björnen och i Borgafjäll på pedagogiska omsorgen Rävlyan.

Dorotea kommun är en samisk förvaltningskommun sedan 1 januari 2012 och därför skall kommunen erbjuda plats i förskoleverksamhet där hela eller en väsentlig del av verksamheten bedrivs på samiska om barnets/barnens vårdnadshavare begär det. Gällande annan pedagogisk verksamhet, skall kommunen sträva efter att erbjuda barn, vars vårdnadshavare begär det, plats i sådan verksamhet där hela eller en väsentlig hel av verksamheten bedrivs på samiska. I Dorotea kommun bedrivs det samiskprofilerad förskoleverksamhet på förskoleavdelningen Björnen och i Borgafjäll på pedagogiska omsorgen Rävlyan.

Länk till sida på sydsamiska.

Länk till sida om samisk förskoleverksamhet.

Uppdaterad den 21 april 2021

Förskola

Rektor förskola
Nicklas Nilsson
Telefon: 0942 - 141 03
nicklas.nilsson@dorotea.se

Samordnare Nyckelpigan
Gunilla Bohm-Mikaelsson
Telefon: 0942 - 141 13
gunilla.bohm-mikaelsson@dorotea.se

Samordnare Smulan
Ingrid Eriksson
Telefon: 0942 - 141 15
ingrid.eriksson@dorotea.se
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se

Saemien reeremedajve - Samiskt förvaltningsområde

Saemien Iktedäjja - Samisk Samordnare
Sanna-Lisa Streuka

Telefovne/Telefon:
0942 - 141 71

E-påste/E-post: sanna-lisa.streuka@dorotea.se