Lyssna

Förskola - Aarhskuvle

Dorotea kommun är en samisk förvaltningskommun sedan 1 januari 2012. Därför ska kommunen erbjuda plats i förskoleverksamhet eller sådan pedagogisk verksamhet som kompletterar eller erbjuds istället för förskola, där hela eller delar av verksamheten bedrivs på samiska om barnets/barnens vårdnadshavare begär det.

I kommunen bedrivs det samiskprofilerad förskoleverksamhet i Dorotea på förskoleavdelningen Björnen och i Borgafjäll på pedagogiska omsorgen Rävlyan.

Läs mer om Samisk förskoleverksamhet under Aarhskuvle

Länk till sidan på sydsamiska

Uppdaterad den 18 maj 2018

Unnebelåhkoegïele aarhskuvlesne - Minoritetsspråk i förskola

Saemien reeremedavje - Samiskt förvaltningsområde

Saemien Iktedäjja - Samisk Samordnare
Sanna-Lisa Streuka

Telefovne/Telefon:
0942 - 141 71

E-påste/E-post: sanna-lisa.streuka@dorotea.se

Förskola

Förskolechef/Rektor
Vakant
Telefon: 0942 - 141 03

Samordnare Nyckelpigan
Gunilla Bohm-Mikaelsson
Telefon: 0942 - 141 13
gunilla.bohm-mikaelsson@dorotea.se

Samordnare Smulan
Ingrid Eriksson
Telefon: 0942 - 141 15
ingrid.eriksson@dorotea.se
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kultur- och utbildningsnämnden
kun@dorotea.se