Ansökan och uppsägning

Här finns blanketter för att ansöka om plats, ändra schema eller säga upp plats för ditt barn i fritidshem.

Ansökan om plats

Ansökan om fritidshemsplats gör du skriftligt till expedition. 

Schema

Vid förändring av omsorgsbehovet ska du lämna in ett nytt schema. Det är viktigt att ni följer de scheman ni lämnat, så att fritidshemmet kan planera sin verksamhet på ett bra sätt.

Uppsägning av plats

Då du inte längre har behov av plats måste du göra en skriftlig uppsägning till expeditionen. Uppsägningstiden är en månad.

Uppdaterad den 21 november 2018

Fritidshem

Fritidshem Sjöboden
Telefon: 0942 - 141 20
Mobil: 073 067 11 81
fritids@dorotea.se
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se