Lyssna Insia

Våra fritidshem

I Dorotea finns två kommunala fritidshem för elever från sex år till och med det år då de fyller 13 år. Fritidshemmen ligger i anslutning till skolan.
I Risbäck finns väntis fram till att skolskjuts går hem. Vid behov av fritids så finns möjligheten till det på Rävlyan i Borgafjäll.

Sjöboden - finns i Strandenskolans lokaler.

Fjällräven - är ett eftermiddagsfritids som finns i gamla Bergvattenskolan lokaler.

Rävlyan - pedagogisk omsorg i Borgafjäll

 

Uppdaterad den 22 maj 2018

Fritidshem

Fritidshem Sjöboden
Telefon: 0942 - 141 20
fritids@dorotea.se

Fritidshem Fjällräven
Telefon: 0942 - 140 61
Mobil: 072 563 77 42
fritids@dorotea.se
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se