Lyssna Insia

Val av skola, anvisad plats

Varje grundskola har ett geografiskt upptagningsområde runt skolan. Barn som är folkbokförda inom detta område garanteras en plats i den skolan, den så kallade Hemskolan.

Alla har möjlighet att önska plats på en annan skola än hemskolan, men de barn som bor i en kommunal skolas upptagningsområde har alltid förtur. Du kan när som helst kontakta den skola du är intresserad av, för att få veta mer inför ett byte eller val.

När ditt barn ska börja förskoleklassen får du hem ett brev från barnets hemskola och kan tacka ja eller nej till plats i hemskolan. Hemkommunen, det vill säga den kommun där man är bosatt (normalt folkbokförd), ska ordna utbildning för alla som enligt skollagen har rätt att gå i grundskolan. Vårdnadshavaren har rätt att välja skola för sitt barn i hela kommunen, inte bara i den kommundel där eleven bor.

Uppdaterad den 12 oktober 2017

Grundskola

Skolchef
Marie Blomberg
Telefon: 0942 - 141 02
marie.blomberg@dorotea.se

Rektor 4-9 samt Risbäck fjällskola
Tona Wörlén
Telefon: 0942 - 141 01
tona.worlen@dorotea.se

Rektor F-3 samt fritidshem
Elevhälsochef
Tomas Forslund
0942 - 140 96
tomas.forslund@dorotea.se

Rektor förskola
Nicklas Nilsson
nicklas.nilsson@dorotea.se
Telefon: 0942 - 141 03

Studie- och Yrkesvägledare
Matilda Markusson
Telefon: 072 248 30 29
matilda.markusson@dorotea.se

Expedition  Strandenskolan
Ida-Kristin Lindh
Telefon: 0942 - 141 00
ida-kristin.lindh@dorotea.se
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se