Lyssna

Studiehjälp

Är du under 20 år har du rätt till studiehjälp.

Studiehjälpen består av fyra olika typer av bidrag

  • Studiebidrag
  • Extra tillägg
  • Inackorderingstillägg
  • Resor

Det år du fyller 20 år får du studiehjälp under det första halvåret. Från och med andra halvåret ska du söka studiemedel och detta gör du hos CSN.

Uppdaterad den 16 juni 2017

Mer information

CSN arbetar med att besluta om och betala ut det svenska studiestödet, det vill säga bidrag och lån till dem som studerar i Sverige och utomlands. CSN hanterar också återbetalningen av lånen.

Läs mer på csn.se

Kommunala aktivitetsansvaret

Dorotea kommun har ett aktivitetsansvar för ungdomar folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år och inte genomför eller har fullgjort utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller mosvarande utbildning.

Det innebär att kommunen är skyldig att hålla sig informerad om vad ungdomar har för sysselsättning och erbjuda lämpliga individuella insatser. Med andra ord får du hjälp med att finna vägar till studier, praktik eller arbete.

Ta gärna kontakt med studie- och yrkesvägledaren för mer information.

Studie & Yrkesvägledare

Matilda Markusson
Telefon: 072 248 30 29
matilda.markusson@dorotea.se