Lyssna

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg ansöks hos hemkommunen senast den 10 augusti om du studerar på en kommunal gymnasieskola, även om du är andrahandsmottagen till gymnasieutbildning i annan kommun.

Inackorderingstillägg ansöks hos hemkommunen senast den 10 augusti om du studerar vid en kommunal gymnasieskola. Skicka in en ansökan även om du är andrahandsmottagare till gymnasieutbildning i en annan kommun.

Läser du vid en fristående gymnasieskola eller folkhögskola ansöker du inackorderingstillägg hos CSN.

I beloppet ingår ersättning för resor till och från hemorten vid veckoslutet. Bidraget utgår fyra månader under höstterminen och fem månader under vårterminen. Vid förändring som påverkar inackorderingstillägget som till exempel studieavbrott, ändrad folkbokföringsadress eller om inackorderingstillägget upphör anmäl detta till Matilda Markusson.

Länk till e-tjänster och blanketter

Om du läser vid en fristående gymnasieskola eller folkhögskola ska du vända dig till CSN.

Läs mer om Inackorderingstillägg på csn.se

För att få kommunalt inackorderingstillägg gäller nedanstående villkor:

  • Du ska vara folkbokförd i Dorotea kommun.
  • Inskriven i en kommunal gymnasieskola.
  • Ej ansökt och blivit beviljad terminsbiljett.
  • Inackorderingstillägg beviljas för inackordering i Dorotea för elev som inte bor i aslutning till linje för dagliga resor mellan hemmet och Vilhelmina alternativ Strömsund. Från inackorderingstillägget kommer då kostnad att dras för busskort enligt den taxa kommunen betalar till Länstrafiken. 

Läsåret 2017/2018

Inackorderingstillägget utgår med lägst 1/30 av gällande prisbasbelopp. För 2017 är prisbasbeloppet 44 800 kronor, vilket innebär att för detta läsår utgår inackorderingstillägget med 1495 kronor i månaden.

Uppdaterad den 5 september 2017

Mer information

CSN arbetar med att besluta om och betala ut det svenska studiestödet, det vill säga bidrag och lån till dem som studerar i Sverige och utomlands. CSN hanterar också återbetalningen av lånen.

Läs mer på csn.se

Kommunala aktivitetsansvaret

Dorotea kommun har ett aktivitetsansvar för ungdomar folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år och inte genomför eller har fullgjort utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller mosvarande utbildning.

Det innebär att kommunen är skyldig att hålla sig informerad om vad ungdomar har för sysselsättning och erbjuda lämpliga individuella insatser. Med andra ord får du hjälp med att finna vägar till studier, praktik eller arbete.

Ta gärna kontakt med studie- och yrkesvägledaren för mer information.

Studie & Yrkesvägledare

Matilda Markusson
Telefon: 072 248 30 29
matilda.markusson@dorotea.se