Lyssna Insia

Inackorderingstillägg

Stöd till inackordering regleras av skollagen, 15 kap, 32 § för gymnasieskola med offentlig huvudman, för fristående gymnasieskola av Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Fristående gymnasieskola

Studerar eleven vid en fristående gymnasieskola eller folkhögskola söker eleven inackorderingstillägg från CSN.

Läs mer om Inackorderingstillägg på csn.se

Kommunal gymnasieskola

Studerar eleven vid en kommunal gymnasieskola ska ansökan om inackorderingstillägg vara inne senast den 7 augusti.

Bidraget betalas ut för fyra månader under höstterminen och fem månader under vårterminen. Inackorderingstillägget betalas ut sista bankdagen i månaden under månaderna september till och med maj. Bidraget betalas inte ut retroaktivt utan från månadens ansökan kommer in till handläggaren.

Inackorderingstillägget lämnas med lägst 1/30 av prisbasbeloppet.

Detta gäller för att elva ska vara berättigad till kommunalt inackorderingstillägg:

  • Folkbokförd i Dorotea kommun.
  • Inskriven i en kommunal gymnasieskola.
  • Ej ansökt och blev beviljad busskort.
  • Inackorderingstillägg beviljas för inackordering i Dorotea för elev som inte bor i anslutning till linje för dagliga resor mellan hemmet och Vilhelmina alternativ Strömsund. Från inackorderingstillägget kommer då kostnad att dras för busskort enligt den taxa kommunen betalar till Länstrafiken.
  • Inackorderingstillägg beviljas för inackordering på studieorten, inom samverkansområdet Västerbotten och Hjalmar Strömerskolan. Ett eventuellt busskort till och från skolan bekostas av elev.

Länk till e-tjänster och blanketter

Vid frågor eller förändringar som påverkar inackorderingstillägget kontakta snarast Studie- och yrkesvägledaren.

 

Uppdaterad den 19 augusti 2021

Mer information om CSN

CSN arbetar med att besluta om och betala ut det svenska studiestödet, det vill säga bidrag och lån till dem som studerar i Sverige och utomlands. CSN hanterar också återbetalningen av lånen.

Läs mer på csn.se

Studie & Yrkesvägledare

Karoline Långström
Telefon: 0942-141 28
karoline.langstrom@dorotea.se