Resor

Hjälp till resor består av två olika typer; dagliga resor och resetillägg. För att ha rätt att ansöka om dagliga resor och resetillägg måste eleven vara folkbokförd i Dorotea kommun.

Dagliga resor

Busskort ansöks hos hemkommunen senast den 7 augusti om elva har möjlighet att pendla till Vilhelmina alternativ Strömsund.
Elever i årskurs 2 och årskurs 3 ska använda samma busskort som föregående år - men en ny ansökan måste göras inför varje nytt läsår.

Elever som pendlar till Vilhelmina hämtar busskortet på Malgomajskolans expedition. Elever som pendlar till Strömsund får busskortet hemsänt.

Vid trasigt eller förlorat busskort ska detta anmälas till handläggaren för busskort, se kontaktuppgifter nedan. En administrativ avgift på 100 kronor kommer då att tas ut vid utfärdande av nytt busskort.

Länk till e-tjänster och blanketter

Återställ

Om elva kan åka med ordinarie skolskjuts på morgonen och därefter med buss till gymnasieskolan, men måste ordna med skjuts hem på kvällen har elva rätt till resetillägg. Behöver eleven ordna med egen skjuts till och från Dorotea, för att därefter åka med buss till gymnasieskolan har eleven rätt till resetillägg.

Ansökan om resetillägg görs i samband med ansökan om busskort senast 7 augusti. Resetillägget betalas ut terminsvis i efterskott, i december och i maj.

Resetillägget baseras på Länstrafikens prislista. Beloppet utgår från periodkort för barn och avstånd i km från folkbokföringsadress till busstation. Beloppet för periodkort multipliceras med antal månader för respektive termin, dividerat med 2 för den som enbart ordnar egna skjuts på kvällen.

Länk till e-tjänster och blanketter

Vid frågor eller förändringar som påverkar inackorderingstillägget kontakta snarast Studie- och yrkesvägledaren.

Uppdaterad den 19 augusti 2021

Mer information om CSN

CSN arbetar med att besluta om och betala ut det svenska studiestödet, det vill säga bidrag och lån till dem som studerar i Sverige och utomlands. CSN hanterar också återbetalningen av lånen.

Läs mer på csn.se

Studie & Yrkesvägledare

Karoline Långström
Telefon: 0942-141 28
karoline.langstrom@dorotea.se